Tack och hej!

Tack för möjligheten att chatta med er. Jag hoppas att mina svar varit till någon hjälp. Tänk på att vägen till en sund och hållbar ekonomi är både enklare och snabbare än vad många tror. En budget över inkomster och utgifter, ett regelbundet sparande och en sund balans mellan "Spara" och "Slösa" är en bra start som kommer att leda dig en bra bit på vägen. Pengar är inte oviktigt men viktigast är att vara snäll och en god vän. Visst, pengar kan öppna många dörrar men aldrig så många dörrar som för den som är snäll och en god vän. Glöm aldrig det och lär dina barn det. Tack för mig! Arturo  

Hej Ludde! Att studera ekonomi och/eller juridik på högskola eller universitet är bra om du vill arbeta som privatekonom. Att jobba på bank eller andra delar av finansmarknaden ärockså en bra erfarenhet. Viktigast är dock att du gillar att studera allt som påverkar hushållens ekonomi. Det kan vara konjunkturen, regeringens finanspolitik eller Riksbankens penningpolitik. Gillar du det kommer du att stortrivas som privatekonom! 

Hej Tim! Jag har följt bostadsmarknaden i mitt arbete som privatekonom i många år, suttit i statliga utredningar och i remissinstanser. Jag har också över 30 års erfarenhet av att sitta som ordförande i olika bostadsrättsföreningar. Jag har arbetat i finansmarknaden i snart 40 år varav de 20 första som börsmäklare. Utöver det har jag dubbla universitets- och högskoleexamina varav en fil.mag. i finansiell ekonomi. Om det är tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna svara på dina och andras bostadsfrågor får andra avgöra.

Hej Goodwill! Vill du lyckas med ditt långsiktiga sparande bör du följa tre enkla regler: Var långsiktig och ha en sparhorisont på minst sju år, spara regelbundet t.ex. varje månad och sist men inte minst underskatta inte avgifternas betydelse. Följer du dessa tre regler är möjligheterna för att ditt sparkapital ska växa och ge dig en god avkastning goda. Har du en normal och genomsnittlig riskvilja är hälften aktier eller aktierfonder och hälften räntesparande i räntefonder eller sparkonto en bra utgångspunkt. Har du kortare sparhorisont än fem år och inte tål en nedgång på börsen på 15 procent en enskild månad ska du inte ha några pengar på börsen. Glöm aldrig att jaga snabba pengar är ett säkert sätt att aldrig bli rik. Lycka till med ditt sparande!

Hej Alex! Räkna med minst dubbel så hög ränta om ett år jämfört med idag. För de flesta betyder det en ränta på mellan 3 till 4 procent på bolånet beroende på bindningstider. Har du mycket lån, både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek och känner att boendekostnaden redan idag är hög, kan det vara klokt att binda en del av lånen. I synnerhet om du är en person som vill sova gott om natten och alltid veta vilken räntekostnad du har. Har du lite lån och mycket goda marginaler i din ekonomi kan du ligga kvar med rörlig ränta. Se dock till att spara lite extra pengar till din sparbuffert i händelse av att räntan stiger. Motsvarande en ränta som är två procentenheter högre än dagens rörliga ränta kan vara en bra extra marginal i sparande.  

Hej Inga Money! Gör en budget med tre kolumner; 1) inkomster, 2) utgifter för faktiska levnadskostnader och 3) utgifter för nödvändiga levnadskostnader. Du kommer att märka att det finns en skillnad mellan faktiska och nödvändiga levnadskostnader. Använd en del av denna skillnad till ett sparande. Se över matinköpen, alla abonnemang och övriga avtal och se om du inte kan pressa kostnaderna. Har du lån, se över räntan och se om du kan få bättre villkor.

Hej Bankrut! Mitt råd till alla som har en stadigvarand inkomst är att spara minst tio procent av inkomsten efter skatt varje månad. Öppna ett sparkonto och ordna med en stående överföring så slipper du tänka på det. Prioritera en sparbuffert före annat sparande. Lycka till med sparandet!

Hej Henrik! Det är för att som privatpersoner behöver en buffert för oförutsedda utgifter. Minst två månadslöner efter skatt, gärna mer, är vad de flesta behöver för att vara säkra på att klara oförutsedda utgifter. 

Chatta med Arturo Arques – ställ din fråga redan nu

På grund av de kraftiga prishöjningarna och den allmänna osäkerheten i ekonomin är många oroliga för hushållsekonomin inför framtiden. På onsdag kväll får tidningens läsare chansen att chatta direkt med Arturo Arques, Swedbanks privatekonom. Chatten är öppen mellan klockan 19.00 och 20.00 på barometern.se och frågorna ställs direkt i kommentarsfältet.