Utsattes för bedrägeri på Facebook

En kvinna i Alvesta har anmält att hon blivit utsatt för ett annonsbedrägeri. Enligt kvinnans anmälan till polisen nappade hon ett par dagar före julafton på en annons på Facebook om ett företag som sålde mobiltelefoner. Hon betalade 6 000 kronor men någon telefon dök aldrig upp.

Händelsen är rubricerad som annonsbedrägeri och det finns ingen misstänkt.

Stöld från traktor och stöldförsök i företagsbilar

En brandsläckare har stulits från en traktor som stod parkerad i ett garage i Alvesta kommun.

Polisen har också fått in två anmälningar om försök till stöld på två andra fordon i Alvesta efter att brytmärken upptäckts på bilar som tillhörde ett företag i kommunen.

Vattenläcka i Alvesta

Det har upptäckt en akut vattenläcka i Alvesta, vilket har gjort att kommunen har stängt av vatten på ett flertal adress på Ringvägen. 

När arbetet på platsen kan vara slutfört finns det ingen information om. Det finns under tiden en vattentank på Ekstigen att använda.  

Konkurs för handelsföretag i Alvesta

Aktiebolaget Joe Godis Utveckling AB i Vislanda begärs i konkurs. Företaget registrerades 25 oktober och har haft sitt säte i Alvesta. Konkursen registrerades hos Bolagsverket och inleddes den 28 december, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Inbrott i lägenhet: Tv-spelen försvann

Någon gång mellan den 6 och den 23 december skedde ett inbrott i en lägenhet i Alvesta. Tjuven hade tagit sig in i lägenheten och stulit ett Playstation, ett Xbox och en TV. 

 – Någon var spelsugen, säger Eva-Lotta Hermansson-Truedsson, polisens presstalesperson. 

Polisen har inga misstänkta för brottet eller spår att jobba vidare med. 

Boende vaknade under pågående inbrott

Tidigt på tisdagsmorgonen, cirka kl 5, skedde ett inbrott på Björkstigen i Vislanda i Alvesta kommun. 

Enligt polisen vaknade boende av att flera okända personer var inne i huset och rotade genom lådor. Polis har varit på plats och ska upprätta en anmälan om stöld genom inbrott. 

Dt finns ännu inga uppgifter om vad som stulits. 

Kommunen får bidrag för att bekämpa och begränsa invasiva arter

Alvesta kommun har beviljats bidrag för arbetet med att bekämpa och begränsa spridningen av invasiva arter.

Kommunen ska med hjälp av pengarna göra en inventering och kartlägga förekomsten av invasivt främmande växtarter på kommunägd mark, grönytor och anslutande tätortsnära skogar under vår/sommar 2023.

Det är en del i att kunna bekämpa och begränsa vidare spridning.

Kvinna utsatt för grovt sexuellt ofredande över telefon
Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i slutenvården.

Beslutet innebär att en till två personer åt gången får besöka inneliggande patienter under besökstid. Vid vård i livets slutskede kan undantag göras.

– Vi har en kraftigt ökande smittspridning av covid-19 just nu. På 2–3 veckor har vi haft mer än en tredubbling av antalet fall i de grupper som provtas, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.
Just nu vårdas 15–20 patienter inneliggande med eller på grund av covid-19 på våra sjukhus.
Samtidigt ökar fallen av influensa och RS-virus cirkulerar i samhället.

Larm om brand i Vrankunge

Vid 12-tiden på fredagen fick SOS larm om en brand i en fristående byggnad vid Vrankunge. Enligt larmet handlade det om en brand i en flispanna.