Populært tilbud gjenoppstår

Etter at den populære Festningsmarsjen har ligget brakk i flere år, slår flere på stortromma og inviterer til ny tur.

– Dette er en familietur på 12 kilometer. Vi skal gå fra festningsverk til festningsverk. Det blir en skikkelig tur som vi endelig får lov til å arrangere igjen, forteller Hilde Herberg, som er nestleder i Oscarsborg Festnings venner.

Turen går av stabelen søndag 29. mai med oppmøte klokken 09.00.

Siste tur var i 2019, og i denne anledningen utvider de tilbudet. Denne gangen tar de hele ruten fra Heer skole, til Øvre toppbatteri på Håøya. For de som ønsker en litt kortere tur, kan de avslutte festningsmarsjen på Oscarsborg, med en guidet tur i Torpedobatteriet.

– I 2019 gikk vi ikke helt til toppen, det gjør vi denne gangen. Det er en fantastisk utsikt derifra. En kan melde seg på nettet, eller så er det bare å melde seg på ved oppmøte, sier Herberg.

Les mer om tilbudet på festningsmarsjens hjemmesider.

Stenger denne veien i perioder: - I de siste år har det nesten ikke vært vanntrykk i

Det er Frogn kommune som forteller om arbeidet som skal gjøres og som starter mandag.

- I Kirkegata mellom Drøbak kirke og Niels Carlsensgate er det planlagt arbeid med å oppgradere vannledningen. Dette innebærer graving utenfor kirken og i krysset Niels Carlsensgt/Kirkegata. Oppstart blir uke 21 (23.mai 2022) og slutter i uke 22 (3. juni 2022), skriver Frogn kommune.

Kommunen forteller mer:

- På grunn av rehabilitering (gravearbeid) av eksisterende vannledning i Kirkegata/ Niels Carlsens gate, må vi stenge veien i perioder. Kirkegata / Niels Carlsens gate blir stengt  23., 24. og 25. mai og 31. mai, 1. og 2. juni, forteller Frogn kommune.

Veien vil kun være stengt deler av døgnet.

- Det stenges i tidsrommet fra kl. 22.00-06.00. Veien åpnes så raskt arbeidet er avsluttet. Kirken blir ikke stengt, og arbeidet stoppes ved begravelser. Trafikk og fotgjenger skal kunne passere gjennom dagen. Arbeid vil også bli gjennomført på nattestid for å berøre trafikkbildet i sentrum minst mulig.

- Denne oppgraderingen av vannledningen ble utløst av at vannledningen inn til Hospitalet er mer eller mindre er defekt og må byttes. I de siste år har det nesten ikke vært vanntrykk inn til Hospitalet. Dette blir nå nytt i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet der.

Båt fikk trøbbel i Oslofjorden

Fredag måtte redningsskøyta på Oscarsborg berge en båt som fikk trøbbel ved Kjøvangen nord for Son.

Båten tok inn vann.

– Kystvakten var først på stedet med sin HBP og var klar til å slepe den på grunnere vann. Lekkasjen er funnet og båten er lenset, opplyser Redningsselskapet. 

Vårfest på Smia

19. mai var vi samlet, omtrent 100 unge og gamle, til en strålende vårfest på Smia.

Det var kirken i Drøbak og Frogn som på denne måten viste sin takknemlighet for alt det frivillige arbeidet som gjøres. Vi kunne nyte deilig thaibuffet før et inspirerende foredrag av kirkeverge Per Ørjan Aaslid. 

Hans tema var : Use Your talents - en måte å tenke på som tar utgangspunkt i det hver enkelt har av ressurser, og som vi kan bygge videre på. 

Det hele ble avsluttet med en flott og rørende konsert med Ole Paus.

Takk til kirken i Drøbak og Frogn for en strålende og inspirerende vårfest. Jeg kjente meg løftet, inspirert og verdsatt.

Stenger trafikkert vei i Frogn

Det er på grunn av gravearbeid Frogn kommune må se seg nødt til å stenge Kirkegata og Niels Carlsens gate. De skal nemlig rehabilitere den eksisterende vannledningen.

Veiene stenges i tidsrommet 22.00-06.00, på disse datoene:

23, 24 og 25, 31, mai og 1 og 2 juni.

– I arbeidsområdet skal det arbeides 4 netter, og mens arbeidet pågår må derfor stenges veien. Veien åpnes så raskt arbeidet er avsluttet, informerer Frogn kommune.

Alt om 17. mai i Frogn

Frogn kommune har publisert komplett 17. mai-program på deres hjemmesider.

Dette har de publisert:

- Hurra for 17. mai! Endelig, etter to år med restriksjoner, kan vi i år feire 17. mai slik det skal feires! Fullt program over alt det som skjer i hele kommunen på nasjonaldagen finner du her. Frogn kommune gratulerer med dagen! PS: Her finner du link til direkte streaming av morgenprogrammet - følg oss på Facebook!

MORGENPROGRAM

Kl. 07.40 Lehmannsbrygga

Flaggborg ved Drøbak og Frogn speidergruppe og Drøbak musikkorps til torget.

Kl. 08.00: Salutt fra Oscarsborg festning.

 • Flaggappell og flaggheising ved Frognspeideren ved alle kommunale flaggstenger.
 • Nasjonalsangen ved Drøbak musikkorps og Drøbak mannskor.
 • Appell og blomsternedleggelse ved bysten av Christian Magnus Falsen: Kjell Engebretsen.

Kl. 08.15 Badeparken

Taler og blomsternedleggelser ved

•Niels Carlsens byste: Cesilie Tanderø

•Oberst Birger Eriksens byste: Per Egil Grimstad, kommandant Oscarsborg Festning

•Minnesmerke over falne fra og i Frogn under 2. verdenskrig: Fredrik Fjeldstad

Sang ved Drøbak mannskor og spilling ved Drøbak Musikkorps.

Frogn kommune streamer morgenprogrammet direkte på facebook mellom kl. 08.00 og ca. kl. 0845 på https://www.facebook.com/frognkommune

PROGRAM FOR DAGEN

Ungdomsaktiviteter​​: Seiersten ungdomsskole

Kl. 08.15 – 10.00: 17. mai-frokost for tidligere og nåværende elever ved Seiersten ungdomsskole, Dyrløkke ungdomsskole og Drøbak Montessori ungdomsskole.

Barnetoget – avgang kl. 10.00

Kl. 09.40:  Oppmøte skoler på buss-snuplass på Seiersten.

Kl. 10.00:  Oppmøte barnehager på parkeringsplass syd for Frogn rådhus.

Møt opp i god tid før toget går!

Russen kan gå bakerst i toget. Buss/bil ikke tillatt.

Rekkefølge barnetoget

 • Flaggborg/speider
 • 17. mai-komiteen
 • Drøbak-Frogn Skolekorps
 • Dyrløkkeåsen skole
 • Seiersten ungdomsskole
 • Montessori barne- og ungdomsskole
 • Drøbak Musikkorps
 • Sogsti skole
 • Drøbak skole
 • Heer skole
 • Hjelpekorpset
 • Montessori barnehage
 • Lindebakken barnehage
 • Sogstieika barnehage
 • Ullerud barnehage
 • Tertitten barnehage
 • Heer Grendehus barnehage
 • Dyrløkkeåsen barnehage
 • Bjerkeveien barnehage
 • Heer barnehage
 • Trollberget barnehage
 • Solgry barnehage
 • Drøbak Trommedamer

Rute: 

Buss-snuplass på Seiersten, Ullerudveien, rundt Helsebygget, ned Ullerudveien, ut i Osloveien, Niels Carlsensgt., Kirkegata, Kroketønna, Havnegata, Carlsebakken, Storgata, Torget, Wienerbrødskjæringa, Bankløkka.

Barnehagene går ned Grandeveien og henger seg på barnetoget i Osloveien etter at skolene har gått runden opp til Helsebygget på Ullerud. Ved Bankløkka tar barnehagene oppstilling langs Kirkegaten, da det ikke er plass til alle på Bankløkka.

Etter barnetoget på Bankløkka:

Fellessang: «Ja, vi elsker» med Drøbak Musikkorps

Kl. 11.30 Showkonsert i Badeparken med Drøbak-Frogn skolekorps

Kl. 12.00 Kongesalutt fra Oscarsborg festning, 21 skudd

Kl. 12.15 Gudstjeneste, Drøbak kirke ved kapellan Camilla Kofoed-Steen.

ETTERMIDDAGSPROGRAM

Borgertoget – avgang kl. 16.30

Kl. 16.00 Oppmøte i gjestehavna (Sjøstjernen). Russen møter på bussholdeplassen på Lehmannsbrygga. Borgertoget går opp Storgata, Torggata og Niels Carlsens gate før det avsluttes ved scenen i Badeparken.  Konferansier: Cathrine W. Langlie.

•Drøbak musikkorps spiller nasjonalsangen.

•Dagens tale ved Russepresident Mia Isabel Bernardo.

•Underholdning ved Paulin Voss.

•Utdeling av premier til de tre beste innslagene i Borgertoget ved ordfører Hans Kristian Raanaas.                                                                

PROGRAM PÅ SKOLENE

Dal skole

Kl. 11.30 Buss fra skolen og til Brevik brygge

Kl. 12.00 Barnetog fra Brevik brygge til skolen

Kl. 12.45 Tale for dagen.

Kl. 13.00 Bodene åpner. Leker for barna.

Kl. 15.00 Loddtrekning

Med forbehold om endringer i programmet

Drøbak skole: Kl. 11.30-13.30: Det blir salg av pølser, is, kaker, brus og kaffe/te. Leker for barna og lotteri.

Drøbak Montessori skole: Etter barnetoget til kl 14.00: Leker, sang og taler av elevene. Grillmat, i tillegg av salg av kaffe, saft, pølser, is og kaker og popcorn. Arrangementet er åpent for alle!

 Dyrløkkeåsen skole: Kl. 13.00-15.00: Underholdning, leker for barna, salg av pølser, is, brus, kaffe, kaker og vafler. Loddsalg.

Heer skole: Kl. 13.00 – 15.00: Spill, salg av kaffe/kake/is, basar og tale.

Sogsti skole: Kl 13.00-15.00: Leker, loddsalg og hyggelig samvær. Åpen kafé med pølser, brus, kaker og ikke minst is.

17. mai på Folkvang

Kl. 12.15 Familietoget går fra Huseby til Folkvang.

Drøbak musikkorps spiller.

Tale for dagen v/Sondre Svalastog, Nesodden Bygdeungdomslag.

Barneleker.

Har signert ny byggeavtale i Frogn

Frogn kommune melder på deres nettsider at de har signer en ny byggeavtale.

Det skal dreie seg om nye leiligheter i Hegre omsorgshus.

Det var Askin entreprenør som signerte kontrakten med både ordfører og rådmannen den 27. april.

Byggeprosjektet skal etter planen starte opp 30. mai, og det skal bygges fem nye leiligheter, som skal være ferdigstilt ved utgangen av 2022. 

Da vil det være totalt 13 leiligheter med døgnbemanning.

– De økonomiske rammene for prosjektet ble godkjent i kommunestyret i mars, og vi ser veldig fram til å påbegynne ombyggingen, sier Frogn kommunes prosjektleder Daniel Jakobsen.

De skriver videre at prosjektet omfatter også ombygging og oppgradering av eksisterende personalfasiliteter som vaktrom, medisinrom, kontorer og møtelokaler for å legge til rette for framtidig behov.

Så til slutt:

– I kjelleren er det i dag et større lokale som ikke er godkjent for varig opphold på grunn av manglende rømningsveier. Nå bygges det en trappenedgang på nordsiden, slik at kjellerlokalene kan tas i bruk som fellesareal for de nye leiligheter.

Dette skjer på Folkvang 17. mai

I programmet for 17. mai i Frogn har arrangementet på Folkvang falt ut. Der blir det tradisjonelt familiearrangement inneholdende følgende programposter:

Kl. 12.15: Familietoget går fra Huseby til Folkvang. Her går også Bilitt barnehage. 

Drøbak Musikkorps spiller

Tale for dagen: Sondre Svalastog.

Frogn og Nesodden Bygdeungdomslag

Barneleker

Oslofjordtunnelen stengt – ber folk kjøre rundt

Oslofjordtunnelen stengt – ber folk kjøre rundt

E134 Oslofjordtunnelen i retning Drøbak er stengt. Det melder Vegtrafikksentralen:

– Stengt på grunn av lastebil med stopp. Omkjøring via Oslo, eller fergesambandet rv. 19 Moss- Horten.

Det melder de klokken 16.42.

– Stengt på grunn av lastebil med stopp. NB! Blir stengt også i retning mot Drammen når bergingsbil skal fylle drivstoff på lastebilen. Bergingsbil er ikke langt unna, skriver de klokken 17.21.

Få minutter melder de at tunnelen er stengt i begge retninger.

– Stengt i begge retninger på grunn av bilberging, melder de klokken 17.26.

Klokken 17.49 ble tunnelen åpnet for trafikk igjen.

Øvelse i Oslofjorden

Flere har sikkert sett redningshelikoptret i aksjon utenfor Nesodden og Drøbak onsdag.

En tipser har sendt inn et bilde der et Sea King-helikopter flyr over en båt utenfor Fjellstrand, og det skal være folk i vannet.

Redningsleder Owe Frøland fra HRS Sør-Norge forteller at det hele er en øvelse.

– Det er redningshelikoptret som trener. Vi er i Drøbaksområdet og flyr. De tok av rundt 13.15, og skal holde på et par timers tid.

– Vet du hva de øver på?

– Jeg har ikke oversikt. Det er individuelle treningsprogrammer de må gjennom, forteller Frøland.