Skjenkebevillingen i orden

GAN: Gansvika Restaurant og Bar har fått innvilget innen- og utendørs skjenkebevilling av Lillestrøm kommune.

Det vedtok et enstemmig formannskap onsdag 9. juni.

Styrer for bevillingen er Tina Solheim og stedfortreder er Thea Solheim. For alkoholholdig drikke i gruppe 1 og 2 er skjenketiden fram til klokken 03 innendørs og klokken 02 utendørs. For alkoholholholdig drikke i gruppe 3 er skjenketiden fra klokken 13 til 02 både innen- og utendørs.

Bevillingen innvilges for inneværende bevillingsperiode, noe som betyr til og med 30. september 2024.

Nytt godt år for Noractor

SØRUMSAND: Noractor AS holder stand i aluminium- og glassbransjen. I fjor ble det et overskudd på drøye 2 millioner kroner med en omsetning på 48,7 millioner.

I 2019 var resultatet og omsetningen henholdsvis 1,5 millioner og 39,2 millioner. 

Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på 5,5 millioner kroner.

Brage Røikaas Sundbye er daglig leder i Sørumsand-bedriften som eies av Nyinvest AS, Jan Håkon Halvorsen, Fjellro salg AS, Alfred Halvorsen, Roar Cato Sletner Finden, Terje Fossen-Hellesjø, Ove Halvorsen, Turid Rud og Hans Arnold Halvorsen.

Omsetningen øker

SØRUMSAND: Bilverkstedet Sveen Bil AS på Sørumsand får mer og mer å gjøre. I tidsrommet fra 2015 til 2020 har omsetningen økt fra 2 til 6,2 millioner kroner. 2020-regnskapet viser et driftsresultat på 199.000 kroner.

Selskapet, som eies av Chrsitian Melwin Sveen og Kenneth Olaf Sveen, har en egenkapital på 180.000 kroner.

Overskudd igjen!

GAN: Sunde Skumplast AS – leverandør av spesialtilpassede skumplastprodukter – er en liten bedrift med sunn økonomi. I fjor ble det driftsresultat på 369.000 kroner med en omsetning på 2,6 millioner. Resultatet og omsetningen har holdt seg på omtrent samme nivå de fem siste årene.

Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på 641.000 kroner.

Frida Berg Aas er daglig leder i Gan-bedriften som eies av Rune Aas.

Flere trinn opp for Blaker-firma

BLAKER: Trappebygger-firmaet Byggup AS i Blaker økte i fjor omsetningen med 4,9 millioner kroner til 16,5 millioner. Det ga et driftsresultat på 392.000 kroner – opp 256.000 kroner fra 2019.

Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på 624.000 kroner.

Geir Lukas C. Jarnskjold er daglig leder i familiebedriften.

Nærbutikken går bra

GAN: Gan mat AS kan se tilbake på et oppløftende fjorår. Regnskapet viser et driftsresultat på 1,5 millioner kroner med en omsetning på 29,6 millioner.

I 2019 var resultatet og omsetningen henholdsvis 228.000 kroner og 25,4 millioner.

Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på 1,4 millioner kroner.

Nærbutikken eies og ledes av Kent Arne Moen.

Overskudd for Setskog-firma

SETSKOG: Snekkerfirmaet Bz Bygg AS på Setskog driver med overskudd år etter år. 2020-regnskapet viser et driftsresultat på 291.000 kroner med en omsetning på 5,3 millioner kroner.

I 2019 var resultatet og omsetningen henholdsvis 911.000 kroner og 5,8 millioner.

Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på 598.000 kroner.

Zbigniew Dariusz Tomasiak er daglig i bedriften som han eier sammen med Bogdan Wiktor Rybczak. 

Millionresultat for boligutvikler

HEMNES: Grepperud Boligutvikling AS hadde et godt fjorår. 2020-regnskapet viser et driftsresultat på 1,6 millioner kroner med en omsetning på 7 millioner.

Selskapet har en egenkapital på 648.000 kroner.

Hemnes-bedriften eies og ledes av Pål Emil Skamo Grepperud (Grepperud Holding AS).

Gode tall for transportfirma

HEMNES: Fjeld Tømmertransport AS på Hemnes driver med god lønnsomhet. 2020-regnskapet viser et driftsresultat på 868.000 kroner med en omsetning på 4,1 millioner.

I 2019 var resultatet og omsetningen henholdsvis 732.000 kroner og 3,7 millioner.

Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på 1,3 millioner kroner.

Hemnes-bedriften eies og drives av Lars André Fjeld Zezanski.

Firedoblet overskuddet!

AURSKOG: Snekkerfirmaet Thygesen AS firedoblet i fjor driftsresultatet – fra 937.000 kroner til 3,9 millioner. I samme periode økte omsetningen med 3,9 millioner til 20,8 millioner kroner.

Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på 3,8 millioner kroner.

Aurskog-firmaet eies og ledes av Ole-Jacob S. Thygesen.