Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Ingen nye koronasmittede er registrert i Øvre Eiker i løpet av det siste døgnet. 

Det melder kommunen selv i en pressemelding.

20 nye smittetilfeller i Drammen

I løpet av det siste døgnet har Drammen kommune registrert 20 nye smittetilfeller. Det melder kommunen selv mandag morgen.

17 av tilfellene er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. 

«Én person har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for de to siste», melder kommunen.

En av de registrert smittede er en ansatt ved Aronsløkka skole. 

«Dette medfører forlenget karantene for en gruppe elever som allerede sitter i karantene. Ingen nye personer blir satt i karantene som følge av dette smittetilfellet.», sier kommunen i en pressemelding.

En annen av de smittede er en ansatt ved Solberglia sykehjem. En kollega settes i den sammenheng i karantene, i tillegg til at karantenetiden forlenges for de som allerede er i karantene.

Også ved Fjell barnehage har en ansatt fått påvist smitte. Her settes både barn og ansatte ved to avdelinger i karantene.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det har vært et raskt fall i smitte de siste dagene og er lav smittespredning for øyeblikket. Det er registrert totalt 125 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 29. november 2020), hvorav 116 er smittet i løpet av høsten.

Tre nye smittede i Lier

To av dem er nærkontakter til tidligere smittede, og var allerede i karantene, melder kommunen.

Søndag formiddag jobbet Lier fortsatt med å kvalitetssikre totaltallet på smittede i forbindelse med overgang til nytt datasystem. 

21 nye smittede i Drammen

21 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 

18 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de tre øvrige.

Det er i løpet av det siste døgnet ikke påvist smitte som medfører karantene ved barnehager, skoler eller kommunens helsevirksomheter.

Siden begynnelsen av mars har 1606 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Enda en pasient innlagt på Drammen sykehus

I løpet av det siste døgnet er én ny pasient lagt inn på Drammen sykehus.

Det melder Vestre Viken HF i sin daglige oppdatering.

Tallet på innlagte pasienter på Drammen er nå oppe i ti.

Status per 28. november klokken 12 for sykehusene i Vestre Viken HF er følgende: 

Antall innlagte pasienter med Covid-19-smitte: 20
  • Bærum sykehus: 7
  • Drammen sykehus: 10
  • Kongsberg sykehus: 1
  • Ringerike sykehus: 2
Antall døde pasienter med Covid-19-smitte hittil: 25
  • Bærum sykehus: 15
  • Drammen sykehus: 7
  • Ringerike sykehus: 3
Antall ansatte i hjemmeisolering: 29
Antall ansatte i hjemmeisolering hittil: 123
Antall ansatte i karantene: 28
Åtte nye smittetilfeller i Lier

Åtte persone ri Lier har fått påvist smitte det siste døgnet, melder kommunen lørdag kveld.  

Seks av dem var nærkontakter til tidligere smittede, og var derfor allerede i karantene.

29 nye smittetilfeller i Drammen siste døgn

29 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 

25 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de fire øvrige.

Det er i løpet av det siste døgnet påvist smitte som får konsekvenser for andre, ved én skole. Ved Kjøsterud ungdomsskole er én elev blitt smittet av koronavirus, og klassen settes i karantene.

Det er påvist smitte hos to ansatte innen hjemmesykepleien. Dette omfatter distriktene Tangen/Marienlyst og Konnerud, og både brukere og ansatte settes i karantene. Berørte brukere og deres pårørende er varslet direkte om de påviste tilfellene og karantenen.

Det er i tillegg påvist smitte knyttet til distriktspsykiatrisk senter på Konnerud. Denne saken håndteres videre av Vestre Viken helseforetak.

Siden begynnelsen av mars har 1585 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittespredningen som liten i Øvre Eiker for øyeblikket. Siste døgn uten nye bekreftede smittetilfeller var mandag 23. november.

Det er registrert totalt 125 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 28. november 2020), hvorav 116 er smittet i løpet av høsten.

14 nye smittetilfeller i Lier

I løpet av det siste døgnet er 14 nye personer smittet i Lier.

Det melder kommunen i sin daglige oppdatering. 

9 av dem er nærkontakter til andre smittede, og var derfor i karantene fra før.

Blant de nye smittede er en ansatt ved Hallingstad skole, en elev ved Lierbyen skole og en ansatt ved Heia skole.

Det er også påvist smitte hos en ny elev ved voksenopplæringen. Totalt er to elever ved voksenopplæringen smittet. Den andre eleven ble smittet i forrige uke.

– Vi har ingen indikasjon på at smitten har skjedd på voksenopplæringen. Ingen elever eller ansatte ved voksenopplæringen er i karantene som følge av disse to tilfellene. Det er fordi det har vært hjemmeskole, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring i pressemeldingen.