Hålogalandsbrua stengt i natt

Hålogalandsbrua er stengt fram til klokka 03 natt til onsdag. Årsaken er at det utføres veiarbeid.

Omkjøring er skiltet via Rombaksveien.

Det melder Statens vegvesen i ei trafikkmelding.

Kan endelig åpne populær turhytte igjen

Med nye smittevernregler utarbeidet samarbeid med kommunelegen kan Snolkehytta i Gratangen åpnes igjen. Det melder leder for Snolke vel, Kjetil Odin Johnsen i en e-post til Fremover.

I nesten to uker har den populære dagsturhytta vært stengt for å være på den sikre siden.

– Dessverre er vi nødt til det. Den ene grunnen er at den er mye besøkt også på vinteren. Det i seg selv gjør at vi vil unngå at det kan bli et sted for smitte. Den andre grunnen er smittesituasjonen nå, forklarte Johnsen til Fremover 7. januar.

Les også:

Stortinget overkjører regjeringen – vil åpne for skjenking på steder med lavt smittetrykk

Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering.

Det ble klart da Stortinget tirsdag voterte over et forslag fra Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet tirsdag ettermiddag.

Mandag ble det klart at regjeringen viderefører regelen om at restauranter og puber ikke har lov å servere alkohol, men at de skal vurdere den på nytt i neste uke.

Nå ber Stortinget regjeringen om å tillate servering i kommuner hvor smittesituasjonen tilsier det.

Arbeiderpartiet mistet over 5.000 medlemmer i 2020

Medlemstallet i Arbeiderpartiet falt med hele 10 prosent i fjor.

Ved utgangen av året sto Ap med 44.918 medlemmer, ned 5.149 fra 50.067 medlemmer i 2019.

– Framover skal vi styrke oss, jobbe for å mobilisere alle medlemmer i en veldig viktig valgkamp og sikre regjeringsskifte til høsten, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Nav: 3.300 flere arbeidssøkere den siste uken

Den siste uken er det registrert 197.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er en økning på 3.300 fra uken før.

Ledigheten er dermed oppe i 7 prosent av arbeidsstyrken.

– Økningen skyldes hovedsakelig at flere har blitt delvis ledige. Det er vanlig at antallet delvis ledige øker i januar, fordi mange er tilbake i sine deltidsjobber etter å ha vært uten arbeid i romjula. Samtidig er det et økende antall som ikke har et arbeid å returnere til, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Vi må tilbake til slutten av mai for å finne et høyere tall.

Etablerer bærekraftslab i Narvik

Fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland, bevilget tirsdag to millioner kroner til bærekraftslabene i henholdsvis Narvik, Bodø og Rana.  I bærekraftslabene kan kommuner, næringsliv, frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og forsknings- og kompetansemiljøer løfte opp saker og problemstillinger knyttet til bærekraftsarbeid som krever samarbeid på tvers.

- Bærekraftslabene vil være steder for informasjon og inspirasjon for samskaping. Målet er å utvikle konsepter og ideer som gir bærekraftige liv, bolyst og arbeidsplasser for de tre byene og for de øvrige Nordlandskommunene, skriver Haukland i en pressemelding.

- Vi søker i tillegg medlemskap i et nasjonale bærekraftsnettverket slik at vi kan bistå hele Nordlandssamfunnet framover.

Fylketsrådets ambisjon er å bidra til at Nordland skal vise at det er mulig å bygge velferd og velfungerende samfunn og samtidig redusere klimagassutslippene.

- Skal vi nå målene vi har satt oss, både globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt, må fylker og kommuner være aktive parter med konkrete tiltak. Etablering av regionale bærekraftslaber er et slikt tiltak, og et viktig bidrag for å lykkes i bærekraftsarbeidet.

Strømstans i Efjord

Nordkraft nett melder om en strømstans i Efjord. Totalt er det 674 berørte husstander.

– Dette er en varslet strømstans. Vi holder på å montere en travers på et mastepunkt. Dette er en omlegging av nettet som vi gjør i forbindelse med oppgraderingen av Forsaa-tunnelen, forteller vakthavende hos Nordkraft nett. 

– Strømstansen var varslet fra klokken 10 til 13. Alt tyder på at arbeidet er ferdig til da, sier hun videre.

Her blir det venting

Det er for tiden manuell dirigering mellom Trældalstunnelen og Leirviktunnelen. Dette skal ifølge Statens vegvesen foregå i tidsrommet 10 til 14 tirsdag. Årsaken er vedlikeholdsarbeid. Trafikanter bes vente på ledebil. 

Norcem har kjøpt eiendom for flere millioner

Norcem har kjøpt Kjøpsneset 14 fra Alf Roald Larssen for 4,5 millioner kroner.

– Vi trenger mer areal for å utvikle oss videre med alternativ brensel. Planen er å øke bestanden alternativ brensel og det vil naturligvis kreve litt plass, sier kommunikasjonssjef Tor Halvorsrud i Norcem.

Alternativ brensel er blant annet gamle bildekk, olje, lakk og løsemidler.

Den høye temperaturen i sementproduksjonen sørger for at alle skadelige stoffer blir destruert, og eventuelle askerester inngår i sementen.

– Jo mer alternativt brensel vi kan bruke, jo bedre er det for miljøet. Vi reduserer ikke-fornybart brensel samtidig som vi reduserer våre klimagassutslipp. Så det er en vinn-vinn situasjon, sier Halvorsrud.

Rekordhøy vindkraftproduksjon i fjor

Vindkraftproduksjonen endte på 9,9 terawattimer i 2020. Det er hele 79 prosent mer enn året før og ny rekord.

Produksjonen var hele 4,4 terawattimer (TWh) mer enn i 2019 og vindkraftproduksjonen i 2020 tilsvarte gjennomsnittsforbruket til rundt 620.000 husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rekordtallet må sees i sammenheng med at det har vært store investeringer i vindkraftproduksjonen i Norge de siste årene, med bygging av stadig flere vindkraftanlegg.

Den totale produksjonen av kraft var på hele 154,2 TWh i 2020. Det er 15 prosent eller 19,6 TWh mer sammenlignet med 2019, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken, ifølge SSB.

Vannkraftproduksjon sto for hele 91,8 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge i fjor.

Forbruket av kraft i fjor gikk ned med 0,2 prosent, mens nettoeksporten økte til 20,5 TWh, som er det høyeste som er registrert i statistikken. Dette skyldes en kombinasjon av høy produksjon og lave strømpriser.