4.568 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – ny rekord

Det er registrert 4.568 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 1.247 flere enn samme dag forrige uke, og 783 flere enn torsdag.

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 2.653 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 6.581 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Østensjø og Sagene bydel med henholdsvis 6.190 og 5.664.

Tallene er lavest i bydelene Nordstrand, Frogner og Nordre Aker.

Forrige smittetopp i Oslo var 21. januar 2022. Da ble det ble registrert 3.785. Noe av økningen kan imidlertid skyldes etterslep på registreringen av nye smittetilfeller fra 15. januar.

Til sammen er 141.208 smittetilfeller registrert i Oslo siden mars 2020.

24.958 nye koronasmittede registrert siste døgn – ny rekord

Det siste døgnet er det registrert 24.958 koronasmittede i Norge. Det er 12.598 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 14.328 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 8.773, så trenden er stigende.

Noe av den voldsomme økningen skyldes en rutineomlegging i rapporteringen inn til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det gjør at det kan komme etterregistrering av smittetilfeller fra lørdag 15. januar på mellom 5.000-8.000 tilfeller, melder Folkehelseinstituttet. Døgnantallet kan dermed være noe misvisende.

Fredag var 230 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 19 færre enn dagen før.

66 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 46 respiratorbehandling. Det er fire færre på intensiv og fem færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I alt har 596.613 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Til sammen er 1.414 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Forrige døgnrekord for Norge var 21. januar 2022. Da ble det registrert 16.877 smittede.

Kommune glemte å sende koronatester til analyse – 160 personer bes teste seg på nytt

160 PCR-tester tatt i Nordre Follo kommune er ikke sendt videre til Ahus for analyse. Nå ber kommunen folk om å teste seg på nytt.

Testene som ble tatt på Langhuset onsdag 19. januar, ble ikke sendt til analyse hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus), skriver VG. Derfor ber de alle som denne dagen testet seg etter klokken 10, og som ikke har fått svar, om å ta en ny PCR-test.

Teststasjonen på Langhus holder åpent to timer ekstra lørdag for at folk skal få teste seg på nytt.

– Vi beklager ulempene for dere som må ta en ny test, skriver kommunen på sine nettsider.

(©NTB)

Helsedirektoratet med forslag til endringer i testsystemet

Helsedirektoratet har laget et forslag til hvordan folk selv kan registrere positive selvtester uten behov for PCR-test. Løsningen kan være på plass i helgen.

– Vi har utarbeidet forslag til hvordan de som har behov for en bekreftende test fortsatt kan få det, uten at kommunene og laboratoriene belastes for mye. Dette vil gjøre det mulig å møte behovet også ved videre smittevekst, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Det innebærer et system hvor man selv registrerer positive koronatester.

I dag må personer som tester positivt på hurtigtest, i tillegg ta en PCR-test for at Folkehelseinstituttet (FHI) skal få oversikt over smittespredningen i landet. Flere kommuner har meldt at denne ordningen er en stor belastning for testsystemet på grunn av de høye smittetallene.

– Vi tror det er mulig å få på plass løsninger som reduserer behovet for PCR-tester i løpet av kort tid, kanskje i løpet av helgen, men det avhenger av hvilke løsninger vi ender opp med, sier Nakstad.

(©NTB)

Store forsinkelser på hurtigtest-leveranse på grunn av utfordrende vær

Stjørdal kommune i Trøndelag melder fredag om store forsinkelser på leveranser av hurtigtester. Årsaken er forsinkelser fra det nasjonale lageret i Oslo.

– Konsekvensen er at vi ikke får full kontroll over smittesituasjonen, sier fagdirektør for helse og samfunn Marit Dypdal Kverkild hos Statsforvalteren i Trøndelag til Trønder-Avisa.

Kommunen må i en periode gjøre harde prioriteringer om hvem som kan hente hurtigtest.

– Derfor er det de med symptomer på korona som nå kan hente test. Foruten disse er det kun ansatte innenfor liv og helse som blir prioritert nå som vi har få tester, opplyser Stjørdal kommune.

Flere andre kommuner vil også ha færre hurtigtester enn ønskelig.

Hovedårsaken er forsinkede leveranser fra det nasjonale lageret i Oslo. Det utfordrende været i Norge den siste tiden har noe av skylden for logistikkproblemene, sier Kverkild.

Hun minner om at Norge har bestilt 50 millioner nye hurtigtester, men disse kommer først i neste uke. I slutten av neste uke vil kommunene ha fått fylt opp lagrene igjen, ifølge Kverkild.

(©NTB)

4.766 meldinger om alvorlige bivirkninger etter koronavaksine

Etter at over 10,6 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 51.985 meldinger om mistenkte bivirkninger. 4.766 er klassifisert som alvorlige.

21.647  meldinger er klassifisert som lite alvorlige, og totalt er 26.413 meldinger om bivirkninger behandlet, opplyser Statens legemiddelverk.

Legemiddelverket har overvåket bivirkninger etter koronavaksine i ett år og kom med første rapport om dette 14. januar 2021.

– Det er ingen andre vaksiner vi har fått så mye kunnskap om på så kort tid, sier Unni Hjelmaas, enhetsleder i Legemiddelverket.

Hjelmaas understreker at bivirkninger meldes på mistanke, og de vet derfor ikke om vaksinen er årsaken.

– Det er et meldesystem som skal fange opp det vi bør undersøke nærmere, ikke et tellesystem som viser antall faktiske bivirkninger, understreker Hjelmaas.

Tallene kan altså ikke brukes til å vurdere årsakssammenhenger eller hvor ofte en bivirkning opptrer.

– Dessverre opplever vi at tall fra bivirkningsrapporten blir brukt og tatt ut av sin sammenheng. Særlig i sosiale medier har vi sett flere eksempler på at vår informasjon misbrukes og spres med falske opplysninger, sier Hjelmaas.

Hun oppfordrer folk til å være kritiske til kildebruk og til hva de deler videre.

(©NTB)

230 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – 19 færre enn dagen før

Fredag var 230 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på 19 pasienter fra dagen før.

Koronapasientene utgjør 2,3 prosent av alle innlagte på sykehus i Norge. 66 av koronapasientene ligger på intensivavdeling, som er 25,8 prosent av alle intensivpasienter. Blant koronapasienter på intensivavdeling får 46 respiratorbehandling.

Det er fem færre på respirator og fire færre på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt fredag.

Regionfordelingen på innlagte koronapasienter er som følger, med prosentandel av alle innlagte i regionen i parentes: 153 hos Helse sør-øst (2,9), 39 hos Helse vest (1,9), 25 hos Helse Midt-Norge (1,7), og 13 hos Helse nord (1,2).

Av pasientene på intensivavdeling er regionfordelingen som følger, med prosentandel av alle intensivpasienter i regionen i parentes: 46 hos Helse sør-øst (30,1), tolv hos Helse vest (42,9), seks hos Helse nord (14,6), og to hos Helse Midt-Norge (5,9).

Siden februar 2020 har 571.655 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser fredagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Ny smitterekord i Trondheim – 1.160 registrerte tilfeller

Rekordmange ble registrert smittet med covid-19 i Trondheim torsdag, med 1.160 nye tilfeller. Kommuneoverlegen venter flere rekorder.

Forrige smitterekord ble satt onsdag denne uka med 747 tilfeller.

– Antall positive tilfeller øker hele tiden her hos oss og vi vil nok se nye smitterekorder fremover også, sier kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune til NTB.

333 av de smittede er i alderen 10-20, mens 261 er i 20-åra. Kun 27 av de smittede er over 60 år, ifølge kommunen.

Ifølge Nidaros er det allerede registrert 1.000 nye smittetilfeller fredag.

– Flere tilfeller meldes inn gjennom dagen og tallet for smittede fredag, blir atskillig høyere enn torsdag, sier Røsstad til avisa.

23 pasienter er innlagt på St. Olavs hospital med covid-19. To av dem får intensivavdeling med respirator.

(©NTB)

Sprengt testkapasitet i storbyene – vil erstatte PCR-testing med hurtigtester

Testkapasiteten i Oslo er i ferd med å knele, sier helsebyråd Robert Steen (Ap). Han vil erstatte PCR-testing med hurtigtester.

Og endringene må skje raskt, sier byråden til VG.

– Vi må få tatt ned køene på teststasjonene på mandag, sier Steen.

Også Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) forteller om en vanskelig testsituasjon. Fredag var det møte i KS storbynettverk, som Skisland leder. Også Helse- og omsorgsdepartementet deltok i dette møtet.

– Alle åtte storbyene tok opp dette. Det var et veldig tydelig signal. Det var entydig fra storbyene at vi er i ferd med å knele, sier Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland til VG.

Han sier signalet fra departementet var at de skulle se på om de kunne endre rutinene.

– Der er så høyt press på PCR-tester at det tar lang tid å få svar og det er stor bruk av personalressurser. Den ene siden er behandlingen av selve testene, men det gjøres samtidig et omfattende smittesporingsarbeid og vi henter folk fra andre deler av helsetjenesten, sier Skisland.

Torsdag sendte Oslo kommune et brev til Helsedirektoratet med en klar advarsel om at dagens testtillbud vil knekke sammen med uakseptabelt lange ventetider på timer og enorme køer på drop-in.

De mener også det er mangel på hurtigtester i byen. Det, i kombinasjon med at det er ventet stor smitteøkning i ukene fremover, gjør at Steen mener testsystemet vil nå et knekkpunkt snart om det ikke gjøres noe.

For flere andre byer er tilgangen på hurtigtester et mindre problem, blant annet Stavanger som melder at kun de som tester positivt på hurtigtest eller skal teste seg på grunn av innreise skal bestille PCR-test nå.

(©NTB)

Økt grensekontroll under koronapandemien skapte problemer for politiet

Politidirektoratet har evaluert politiets håndtering av koronapandemien. Blant konklusjonene er at grensekontroll gikk på bekostning av andre viktige oppgaver.

– I rapporten anbefales det at strategisk ledelse i politiet bør gjennomgå scenarioer av de mest aktuelle krisehendelsene og diskutere hvordan politiet kan forberede seg i fremtiden, heter det i en pressemelding fra Politidirektoratet.

Ikke overraskende har enkelte grupper av ansatte i politiet blitt hardt belastet i pandemiperioden, deriblant ansatte i førstelinjen og beredskapsplanleggere. Rapporten peker på at det bør bli klarere hvilke forventninger man kan ha til politiets bistand.

Samtidig peker rapporten på mye som har fungert godt. Kriseledelsen har fungert gjennomgående godt, men det blir anbefalt at politiet går inn for samme organisasjonsform i alle enheter i begynnelsen av kriser. Samarbeid mellom ulike enheter var også godt.

(©NTB)