Takk for følget!

Det var det vi rakk for i kveld. Vi i Jærbladet ønsker å takke dere for at dere fulgte med på nettmøtet, og samtidig også takke ordførerne for at de kunne stille opp.

Ha en fin kveld videre!

Anne (Alle kommunene)

«Innendørs skal man holde en avstand på 2 meter på jobb eller i andre innendørsområder som ikke er egen bolig.» Flere butikker på kjøpesenter rundt omkring klarer ikke å holde 2 meters avstand mellom kunder og ansatte, feks. ved betaling av varer. Hvorfor blir ikke dette tatt strengere av de lokale kjøpesentrene på Jæren?

Svar:

Sigmund Rolfsen (Klepp) og Reinert Kverneland (Time): Kjøpesentra og innbyggjarane som besøker desse må sjølv forhalde seg til dei retningslinjene Folkehelseinstituttet og også statsråden formidler. Vårt inntrykk er at dei fleste butikkane i området tar dette på alvor og har innført gode rutiner.

Jonas Skrettingland (Hå): Hei Anne. To-meters-regelen seier at dersom du oppheld deg meir enn eit kvarter med mindre enn to meters avstand, så er du i nærkontakt. Når det gjeld tilfeldige krysningar og møte ute og i butikkar, gjeld regelen om ikkje mindre enn ein meters avstand. 

Kristian (Alle kommunene)

Vedr. transport til og fra jobb - er det uklokt å ta tog og buss og heller holde seg til bil? Jeg har selv brukt bil de siste 2 uker bare for å være på den sikre siden. Men jeg har sett at det er betydelig mye mindre folk som velger kollektivtransport - er det forsvarlig nok å velge dette alternativet(da det koster meg en del i uken for bil ift. drivstoff)?

Svar: Hei Kristian. Hensikten med anbefalinga om å bruka bil, er å unngå smitte. Dersom det er så få på det kollektive transportmiddelet at du ikkje kjem i nærkontakt med andre reisande, kan det ikkje vera farleg å nytta desse. Det er uansett viktig å vera nøye med hand- og hostehygiene. God reise! (Reinert Kverneland)

Anonym (Hå kommune)

Mange eldre er forvirra og/eller forstår ikkje alvoret, kva gjer de for å få ut informasjon til dei? Det er heller ikkje alle som aner kor dei skal henvenda seg; kva med ein liten informasjonsvideo ut til kommuneinnbyggjarane gjennom eksempelvis Jærbladet? Det er ikkje alle som korkje kan navigere rundt på internett eller kan klara å lesa så mykje tekst som me blir bombadert med no til dags. Eg trur det er fleire som treng å sjå å høyra at ordføraren er der.

Svar: Hei. Vi er opptekne av å nå ut til alle innbyggarane med god informasjon, og har  brukt kommunen sine nettsider og Facebook veldig aktivt. Du har rett i at ikkje alle er til stades på sosiale medier. Vi har hatt, og vil i nær framtid koma med ei ny annonse med informasjon i papiravisa til Jærbladet. (Jonas Skrettingland)

Knut Erik Kristiansen (Time kommune)

Bor på Bryne. Kan vi reise på påskeferie til Østlandet? Fra onsdag før skjærtorsdag til andre påskedag.

Svar: Det er ikkje ulovleg å reisa på ferie i Norge, men anbefalingane frå myndighetene er å halda seg mest mogleg i eigen kommune. Intensjonen med for eksempel hytteforbudet er å ikkje belasta helsevesenet i andre kommuner enn der du bur. (Reinert Kverneland)

Linda (Hå kommune)

Hei! Vi som ennå har barnehagetilbud pga omsorgsbehovet, trenger vi å betale for barnehagen? Finner ikkje info om dette. Bor i Hå kommune.

Svar: Hei Linda. Dersom du har tilbodet som ordinært, må du betala for det. Dersom tilbodet blir redusert eller avkorta, vil du få refundert i forhold til tilbodet. Alle må betala for mars månad. (Jonas Skrettingland)

Jørn (Time kommune)

Kan Klepp, Time og Hå sees som en Jærkommune ? Kan folk fra Time reise til hytta som ligger i Hå ?

Svar: Hytteforbudet gjeld for hytter i andre kommuner enn der du bur. Det er ikkje gjort unntak for å reisa til hytter i nærliggande kommunar. (Reinert Kverneland)

Oddvar Rosland (Klepp kommune)

Hvordan håndterer kommunen at personer i helsevesenet i Klepp kommune oppfordrer en 78 år gammel dame til å dra på hytta i en annen kommune, pga karantene og kan ikke flytte hjem pga en pleietrengende mann, fylkeslegen er varslet, men kommunen sitter helt passiv. Hvorfor setter ikke kommunen inn ressurser i en slik sak?

Svar: Ordføraren kan ikkje kommentere enkeltsaker. (Sigmund Rolfsen)

Jm (Hå kommune)

Om jeg bor på Nærbø og har campingvogn på Ogna, kan jeg da overnatte på Ogna? Eller går dette under hytteforbud selv om det er i samme kommune?

Svar: Hei! Forbodet gjeld så langt ikkje campingvogn. Men sjølv om du bur i same kommune, er det ikkje tilrådeleg å opphalda seg på campingplass i desse dagar. Det er tett mellom vognene, og fellesanlegga skal vera stengt. Det er flott på Nærbø nå på våren:) (Jonas Skrettingland)

Elfin Lea (Klepp kommune)

Ein dag, om seks eller tolv månader, kanskje før, kanskje seinare, kjem pakken frå Staten. Den som skal få fortgang på entreprenørar og utbyggarar. Den dagen må kommunen sitt planarbeid vera unnagjort. Er du trygg på at Klepp kan seie «go» på dagen?

Svar: 

Sigmund Rolfsen (Klepp): Klepp har klart prosjekter som kan iverksettast snarleg når ein eventuell finansiell krisepakke kjem frå regjeringa.

Jonas Skrettingland (Hå): Hei Elfin. I Hå har vi starta eit arbeid med å samla gryteklare prosjekt, for å stå klar når staten kjem med motkonjunkturmidlar.