Helsedepartmentet utreder portforbud

Skulle Norge bli truffet hardere av en pandemibølge, kan enda mer inngripende tiltak bli aktuelle. I et høringsnotat Dagbladet omtaler går det fram at Helse- og omsorgsdepartementet utreder muligheten for å innføre portforbud. Ifølge høringsnotatet mener departementet at smittevernloven allerede i dag gir åpning for portforbud. I notatet går det videre fram at departementet tar høyde for at koronapandemien kan påvirke Norge i lang tid. 

- Vi må dermed være forberedt på at pandemien kan bli langvarig og at vi må leve med Covid-19 som en folkehelsetrussel i minst ett til to år, lyder vurderingen, ifølge Dagbladet.

Ytterligere to koronadødsfall i Danmark

Danmark har registrert ytterligere to dødsfall som følge av koronaviruset det siste døgnet.

Det viser tall fra Statens Serum Institut onsdag.

I alt 10.106 personer er bekreftet smittet i Danmark.

Antall innlagte på sykehus faller med fem til 107.

(©NTB)

Anbefaler full åpningstid i skoler og barnehager

Holden-utvalget slår i en ny rapport fast at redusert åpningstid i barnehager og skoler har ingen smittevernseffekt i seg selv, men er heller et resultat av ressursbegrensningene fra smitteverntiltakene.

Det skriver VG onsdag ettermiddag.

«Dette er derfor den gjenværende restriksjonen som det er viktigst å fjerne. Helsemyndighetene bør løpende vurdere om innretning kan gjøres mer fleksibelt og samtidig ivareta smittevernet. Barnehager og skoler bør ha tilstrekkelig med personell og lokaler til å kunne ha full åpningstid, og planlegge for ekstraordinære tiltak over tid», heter det.

DIREKTE: Koronasituasjonen i Sverige - pressekonferanse
SAS gjenopptar avganger fra København til USA

SAS gjenopptar flere internasjonale flygninger i juni. Selskapet gjenopptar blant annet avganger til Chicago og New York fra København.

I Norge er det allerede mulig å reise til alle SAS-destinasjoner innenlands, men fra juni vil det være mulig å reise med SAS til København fra Bergen og Stavanger. Fra Stavanger vil det også være mulig å reise til Aberdeen.

Fra København vil det også være mulig å fly til Amsterdam, melder NTB.

Les saken her

Ekspertgruppe om «slå ned»-strategi: Samfunnsøkonomisk billigst

Ekspertgruppa har vurdert de økonomiske virkningene av koronatiltakene, mener at regjeringens «slå ned»-strategi fortsatt er det beste alternativet.

Samfunnsøkonomisk blir det billigst å sikre et stabilt lavt smittenivå, slår ekspertutvalget, som er ledet av Steinar Holden, fast i sin siste rapport som ble offentliggjort onsdag.

– De realøkonomiske kostnadene ved et stabilt hold nede-scenario er betydelig lavere enn i et brems-scenario der smitten gradvis går gjennom befolkningen, heter det i rapporten.

Samtidig anslås kostnadene framover til å bli rundt halvparten av det de var ved utgangen av mars.

(©NTB)

34 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – tre færre enn dagen før

34 koronasmittede pasienter er onsdag innlagt på norske sykehus. Det er tre færre enn dagen før. Sju pasienter får behandling i respirator.

Antall pasienter i respirator er det samme som tirsdag, viser tall fra Helsedirektoratet.

Av de 34 er 29 pasienter er innlagt i region Helse sør-øst, tre er innlagt i Helse Midt-Norge og to ved Helse vest. Helse nord har nå ingen innlagte pasienter.

Blant helseforetakene med flest innlagte koronapasienter er Oslo universitetssykehus med ni, Akershus universitetssykehus med seks og St. Olavs hospital med én.

FN-organisasjon advarer mot vaksinekrangel

FNs patentorganisasjon advarer om at krangling om patenter vil kunne forsinke en koronavaksine.

– Det vi først og fremst trenger er innovasjon, sier Francis Gurry, leder for World Intellectual Property Organization (WIPO).

WIPO vil at en eventuell koronavaksine skal bli tilgjengelig over hele verden og advarer mot å la kampen om patenter overskygge arbeidet slik at det fører til forsinkelser.

Gurry mener at det kommer til å dukke opp svært delikate spørsmål underveis om hvordan noe av fortjenesten skal kunne tilbakeføres til vaksineutviklerne samtidig som mennesker over hele kloden skal kunne sikres tilgang til den.

I forrige uke vedtok medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO) en resolusjon der de ber om at vaksiner må bli priset lavt og distribuert til alle på rettferdig vis.

Frankrike stanser forsøk med malariamedisin på koronapasienter

Frankrike har besluttet å stanse forsøket med å behandle koronapasienter med malariamedisinen hydroksyklorokin.

Beslutningen kommer etter at to franske rådgivende organer konkluderte med at medikamentet utgjør en alvorlig helserisiko.

Flere kjente skikkelser har brukt legemiddelet i håp om at det ville beskytte mot covid-19, blant dem president Donald Trump. Nylig kunngjorde han at han har sluttet å ta malariamedisinen.

Også i Norge er malariamedisinen prøvd ut på koronapasienter ved flere sykehus.

(©NTB)