Støres lag ved Statsministerens kontor er klart

Jonas Gahr Støres rådgiver Thomas Boe Hornburg blir statssekretær på Statsministerens kontor (SMK), ifølge opplysninger til VG.

Hornburg blir dermed en av Støres aller nærmeste medarbeidere, skriver avisen.

Aps Tale Jordbakke blir pressesjef, mens Anne Marie Aanerud fra Senterpartiet og Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet blir statssekretærer.

Pressesjef Jarle Roheim Håkonsen blir igjen på Stortinget. Han er i dag kommunikasjonssjef.

Hornburg er tidligere kommentator i Aftenposten. Tidligere er det kjent at Kristine Kallset blir stabssjef på SMK. I tillegg blir Wegard Harsvik og Astrid Huitfeldt statssekretærer.

Slik blir Støres regjering, ifølge ulike medier

Ap-leder Jonas Gahr Støre presenterer sin nye regjering torsdag formiddag. Slik blir regjeringskabalen ifølge ulike mediers kilder.

* Ap får elleve statsråder, mens Senterpartiet får åtte, ifølge flere medier. Én statsrådspost slankes bort, nemlig posten som distrikt- og digitaliseringsminister. Regjeringen vil bestå av ti kvinner og ni menn.

* Jonas Gahr Støre (Ap) statsminister.

* Trygve Slagsvold Vedum (Sp) blir finansminister.

*Anniken Huitfeldt (Ap) blir utenriksminister.

* Hadia Tajik (Ap) blir arbeids-, sosial- og integreringsminister.

* Tonje Brenna (Ap) blir kunnskapsminister.

* Anette Trettebergstuen (Ap) blir kultur- og likestillingsminister.

* Espen Barth Eide (Ap) blir miljø- og klimaminister.

* Marte Mjøs Persen (Ap) blir olje- og energiminister.

* Ingvild Kjerkol (Ap) blir helseminister.

* Bjørnar Skjæran (Ap) blir fiskeriminister.

* Jan Christian Vestre (Ap) blir næringsminister.

* Ola Borten Moe (Sp) blir forsknings- og høyere utdanningsminister.

* Anne Beate Tvinnereim (Sp) blir bistands- og utviklingsminister.

* Bjørn Arild Gram (Sp) blir kommunalminister.

* Emilie Mehl (Sp) blir justisminister.

* Odd Roger Enoksen (Sp) blir forsvarsminister.

* Jon-Ivar Nygård (Ap) blir samferdselsminister.

* Kjersti Toppe (Sp) blir barne- og familieminister.

* Sandra Borch (Sp) blir ny landbruks- og matminister.

Direkte: Støre presenterer de nye statsrådene

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre vil klokken 10.15 presentere sin nye regjering.

Dette skjer i vandrehallen på Stortinget. Vi sender direkte.

Det er nå kjent at Sandra Borch (Sp) fra Lavangen blir ny landbruksminister.

Ap innrømmer tre nederlag i Hurdalsplattformen

Arbeiderpartiet erkjenner at de ikke har klart å få gjennomslag for alle punktene i 100-dagersplanen sin i regjeringsforhandlingene med Senterpartiet.

I sommer lanserte Arbeiderpartiet en 100-dagersplan med 40 saker de vil arbeide for at en ny regjering innen 100 dager skal legge fram forslag om.

I det Ap omtaler som et pressenotat, innrømmer partiet at de ikke har fått fullt gjennomslag for tre av punktene i planen i Hurdalsplattformen.

Det gjelder innleie, skolefritidsordning og abort.

Tapte abortkamp

Ap ville forby innleie som fortrenger faste ansettelser, men i plattformen står det i stedet at regjeringen skal «sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle.".

Ap ville også innføre fem timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen (SFO) for alle førsteklassinger. I plattformen står det i stedet at regjeringen gradvis vil innføre gratis SFO for alle førsteklassinger.

– Ambisjonen er den samme, men det er ikke en like tydelig markering på at vi klarer det de 100 første dagene. Vi trenger mer tid, skriver partiet i pressenotatet.

Abort

I 100-dagersplanen sa Ap også at de vil «Oppheve de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til selvbestemt abort».

I Hurdalsplattformen skriver Ap og Sp isteden at de vil «Nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven.".

I notatet påpeker Ap likevel at 37 av de 40 punktene i 100-dagersplanen er huket fullt og helt av.

– Mange steder er formuleringene i plattformen identiske med dem i 100-dagersplanen.

Ingen positiv regjeringseffekt for Ap og Sp på ny måling

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som torsdag overtar regjeringsmakten her i landet, faller marginalt på en ny meningsmåling. SV får økt oppslutning.

Målingen er gjennomført av Opinion for FriFagbevegelse , Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ap får på oktobermålingen en oppslutning på 25,4 prosent, noe som er 0,5 prosentpoeng lavere enn valgresultatet 13. september. Regjeringspartner Sp faller 0,4 prosentpoeng til 13,1 prosent. SV, som etter sonderinger valgte å ikke gå i regjering, går fram 0,9 prosentpoeng til 8,5 prosent.

For de øvrige partiene er oppsluteningen som følger: Rødt 5,3 (+0,6), KrF 3,8 (uendret), Venstre 4,7 (+0,1), MDG 3,8 (-0,1), Høyre 21,5 (+1,1), Frp 11,0 (-0,6) og andre 2,6 (-1,0).

Målingen viser også at KrFs velgerlojalitet er lav. Av dem som stemte på partiet ved valget, tviler hver fjerde på de ville ha gjort det om det var nytt valg i morgen. De andre partiene har en velgerlojalitet opp mot 90 prosent.

Målingen baserer seg på 977 telefonintervjuer mellom 5. og 11. oktober. Feilmarginen er mellom 1 og 3 prosentpoeng og varierer med partienes størrelse.

Ap og Sp vil flytte Bell-helikoptre nordover

Den nye regjeringen vil flytte et «tilstrekkelig antall» Bell 412-helikoptre til Bardufoss i påvente av innkjøp av nye helikoptre.

I den gjeldende forsvarsplanen har tre helikoptre base på Bardufoss, de resterende 15 er stasjonert på den militære flyplassen på Rygge, øremerket spesialstyrkenes behov, skriver VG.

I Hurdalsplattformen varsler Ap og Sp at de vil flytte flere av helikoptrene til Bardufoss for å styrke Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikoptre.

Det oppgis ikke noe antall.

– Flyttingen skal være basert på en militærfaglig vurdering, der både Hæren og spesialstyrkenes behov for helikopterkapasitet blir ivaretatt, skriver de to påtroppende regjeringspartiene.

I plattformen varsler de også at de skal sørge for øremerkede helikoptre til Hæren, som skal bli stasjonert og organisert i en egen skvadron basert på Bardufoss.

Ap og Sp enige om å utrede samtykkelov

Ap og Sp vil utrede om det kan innføres en endring i straffeloven slik at ordlyden speiler at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt.

Etter utredningen skal den nye regjeringen legge frem forslag om en slik endring, går det frem av Hurdalsplattformen som ble lagt frem onsdag.

SV har tidligere tatt til orde for en samtykkebasert voldtektslovgivning. Også Ap har tidligere tatt til orde for å tydeliggjøre straffeloven på dette punktet, mens Sp på sitt landsmøte stemte ned et forslag om å utrede ordningen med samtykkelov.

Fastlegene kan få kortere lister

Fastlegeordningen skal reddes blant annet ved å redusere antall pasienter som hver lege kan ha på sin liste, ifølge regjeringsplattformen.

Ap og Sp slår fast at ordningen må styrkes for å sikre rekruttering og stabil legedekning i hele landet.

De akter å gjøre dette ved å etablere nye rekrutteringshjemler, korte ned listelengden til fastlegene og øke basistilskuddet per innbygger.

Legeforeningen har i lengre tid ropt varsku og har advart mot at ordningen står i fare for å bryte sammen. Ifølge foreningen står over 120.000 nordmenn uten fastlege.

I tillegg skriver Ap og Sp at de vil utrede maksimal reisetid til legevakt for å sikre et godt tilbud til alle, og vurdere innføringen av en slik maksgrense i samarbeid med kommunene.

Senter for jordobservasjon i Tromsø

Regjeringen vil satse på romindustri i Nord-Norge. Dette med utgangspunkt i dagens aktivitet på Andøya, Tromsø og Svalbard. 

«Vi vil arbeide for et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya», heter det i erklæringen.

Vil bygge Nord-Norge-bane

Den nye regjeringen vil gjøre en konseptvalgutrening for Nord-Norge-banen. 

Det fremgår av regjeringsplattformen som ble presentert onsdag. 

Her står det at utredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.