Tromsø kutter kontakt med russiske myndigheter

Tromsø kommune står sammen med Ukraina, heter det i et enstemmig uttalelse fra kommunestyret onsdag.

SV tok til ordet for at uttalelsen blir oversatt til russisk og delt til Tromsøs vennskapsbyer i Russland.

Her er hele uttalelsen:

Den 24. februar våknet verden opp til at Putin-regimet invaderte et selvstendig naboland og startet en ulovlig krig i Europa.

Tromsø kommune fordømmer angrepet og de alvorlige folkerettsbruddene som Putin utøver i Ukraina. Ukraina og dens befolkning er nå under et umenneskelig press.

Tromsø kommune skal stille opp og vise den varmen som tromsøværingene kan vise. Tromsø kommune vil ta imot flykningene fra Ukraina, som nå opplever det mest utenkelige et menneske kan oppleve. Samtidig har vi kuttet vår kontakt med de russiske myndighetene, for å symbolisere vår avstand fra et regime som ikke respekterer demokratiet.

Dette er den største humanitære katastrofen som har skjedd i Europa siden 2. verdenskrig, og Tromsø kommune skal selvfølgelig stille opp og hjelpe med det som trengs.

Tromsø kommune står sammen med FN og resten av Europa i kravet om at Putin-regimet med umiddelbar virkning stanser angrepet og søker en fredelig løsning.

Hotellplaner sendes tilbake

Kommunestyret i Tromsø har vedtatt å sende saken om omregulering av en tomt i Lanesvegen til hotell/overnatting tilbake til politisk behandling.

I 2015 kjøpte Bjørn Yngvar Bergli og hans selskap Tyr eiendom bygget i Lanesvegen 4. I 2017 ble trykkeriet ombygd til syv leiligheter, uten at det var søkt om tillatelse.

Siden den tid har leilighetene stått tomme, mens kommunen gang på gang har behandlet Berlis søknader om å få ta leilighetene i bruk.

Onsdag kom saken opp enda en gang. Nå er det kommunens øverste organ, selveste kommunestyret, som skal si ja eller nei til «hotell/overnatting».

Det ble verken ja eller nei. Flere av politikerne mente saken var svært vanskelig. Et kompromiss ble å sende den tilbake til det såkalte koby-utvalget.

Tromsø får skatepark

Flertallet i kommunestyret i Tromsø har i dag vedtatt å gå videre med planene om en skatepark, eller betongpark, i Tromsø.

Anlegg planlegges på Fridtjof Nansens Plass i Tromsø sentrum, like ved Tromsøbrua og tingrettsbygningen.

Anlegget vil koste 15 millioner kroner, der Tromsø kommune bidrar med ti millioner kroner.

De unge snakker til de gamle

Tromsø ungdomsråd besøker nå kommunestyret i Tromsø. 

Satsing på skolehelsetjenesten, spesielt innen psykisk helsevern, gratis bind og tamponger og gjeninnføring av frikort for kulturtilbud er blant de viktigste sakene sakene i ungdomsrådet.

Et forslag fra ungdommene selv er å gi ungdomsrådet forslagsrett i de politiske organene i kommunen.

Diskuterer bolyst i Ullsfjord

Kommunestyret i Tromsø diskuterer nå bolyst i bygdene Sjursnes og Lakselvbukt i Ullsfjord.

Disse bygdene har over flere år opplevd en fraflytting og elevtallet ved skolene har over tid hatt en negativ trend. Derfor har innbyggerne i UlIsfjord vært nødt til å forholde seg til forslag om å legge ned barnehage, kutte fastlegeordningen, kutte brannberedskap og legge ned korttidsplassene, heter det i et forslag fra representant Mari-Ann Benonisen (Ap).

Hun mener Tromsø må se på nye distriktspolitiske tiltak i denne delen av kommunen for å prøve å snu befolkningsnedgang til befolkningsvekst.

Kommunestyret tar nå en pause på 15 minutter før debatten i saken fortsetter.

Rapport om klager

Nå er det den såkalte årsrapporten for Tromsø kommunes klageutvalg som diskuteres.

Klageutvalget skal legge frem årlige meldinger om sin virksomhet for kommunestyret.

Klageutvalget kan prøve alle sider av påklagede enkeltvedtak truffet av den kommunale forvaltningen der statlig organ ikke er klageinstans.

Ved å klage til Klageutvalget gis det mulighet til å få prøvet saken på nytt på en enkel, rimelig og hurtig måte. Dette styrker rettssikkerheten for innbyggere i Tromsø kommune.

– Årsrapporten til klageutvalget er noe av det tristeste jeg leser av saksdokumenter, sier SVs Gunhild Johansen, og viser til alle de innbyggerne som møter motstand i forvaltningen.

100 flyktninger er allerede kommet

Kommunedirektør Stig Johnsen opplyser at rundt 100 ukrainske flyktninger nå oppholder seg i Tromsø.

Dette er flyktninger som har kommet seg til Tromsø på egen hånd og ikke gjennom nasjonale myndigheter.

– Akkurat nå er vi i en kritisk situasjon. Mange er her uten å være registrert og rettigheter. De mangler D-nummer, sier Johnsen.

Det er politiet som registrerer flyktningene som er ankommet landet. Kapasiteten hos politiet i Tromsø er 3-4 per dag, sier Johnsen.

– Vi må vite hvem disse personene er. Vi kan ikke ause ut velferdsgoder til personer vi ikke vet hvem er. Dere aner ikke hvor mye et ukrainsk pass er verdt på verdensmarkedet nå, sier Johnsen.

Varaordfører Marlene Bråthen (Sp) påpekte at rundt ti barn uten foreldre allerede har ankommet Tromsø og minnet om at det nok vil være behov for flere fosterfamilier.

Kan forvente 1500 flyktninger fra Ukraina

Dersom Norge skal ta imot 100.000 flyktninger fra Ukraina, vil det bety  at Tromsø skal ta imot 1200 - 1500 flyktninger.

– Dette har vi aldri gjort før, sier kommunedirektør Stig Johnsen.

Kommunen jobber derfor nå på spreng med å skaffe boliger i byen. Både private og organisasjoner har stilt husvære tilgjengelig. Kommunen vil også ta i bruk egne boliger.

Det er mest kvinner, barn og eldre som har rømt fra Ukraina.

Johnsen sier at et betydelig antall personer nå må ansettes i kommunen: I skoler, barnehager, eldresentre og flyktningtjenesten.

– Vi er så godt forberedt som vi kan være, sier Johnsen.

Orienterer om flyktninger

Kommunedirektør Stig Johnsen orienterer nå kommunestyret om den pågående flyktningkatastrofen i Ukraina. Mer enn tre millioner ukrainere har rømt fra krigen i landet. Mange har kommet til Norge og Tromsø allerede.

Kommunen satte forrige mandag krisestab.

– Vi bereder nå grunnen til at vi kan ta imot de 550 flyktningene som nasjonale myndigheter har anmodet oss om å ta imot, sa Johnsen.

Hotell kan skape støy

Politikerne i Tromsø skal i dag avgjøre om detaljregulering for planer om hotell på adressen Lanesvegen 4 godkjennes.

Nabo Liv Bjørndal frykter mye støy og trafikk i nærområdet om naboen får omregulert tomta si til hotell/overnatting: