Dato for åpning av E6-brua klar

Den provisoriske brua over Badderelva   er klar om en uke. Det melder Statens vegvesen fredag. Arbeidet med Statens vegvesens midlertidig bru er i gang nå.  Det var opprinnelig sagt at det skulle ta 14 dager.

– Hvis alt går etter planen kan den midlertidige brua settes i trafikk før neste helg, sier Gunnar Haugen, som er kontorsjef for Bruberedskap i Statens vegvesen i en pressemelding.

Samme vekt

Den midlertidige brua for samme lastklasse som eksisterende bru og det øvrige riksvegnettet i området.

I løpet av torsdag kveld og natt til fredag har ti vogntog med nærmere 200 tonn brumateriell fra Statens vegvesens beredskapslagre ankommet Nord-Troms. 

Brua blir 50 meter lang. E6 bruy har vært stengt siden tirsdag kveld. 

– Siden da har vi jobbet med å finne en best mulig løsning. For å få en god og sikker bru har vi valgt å sette inn en bru som er vesentlig lengre enn dagens bru på 38 meter. Nå er vi i gang med montering på stedet, og arbeidet vil pågå gjennom hele pinsehelga, sier Gunnar Haugen.

Statens vegvesen har god dialog med Forsvaret og kan bruke ressurser derfra ved behov.

Ber om unntak for hviletid etter brukollapsen

Tirsdag kveld kollapset broen over E6, ved Badderen i Kvænangen, og all trafikk er nå stanset. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) frykter at situasjonen vil bli langvarig, og har allerede søkt Vegdirektoratet om dispensasjon på kjøre- og hviletidsreglene. 

NLFs regionsjef for Nordland, Troms og Finnmark, Odd-Hugo Pedersen har vært i tett dialog med Statens vegvesen (SVV) for å holde seg oppdatert på den videre fremdriften.  

– E6 er stengt og Norge er delt i to. Atter en gang blir vi minnet på at veinettet vårt ikke er rustet for en vanlig vårflom.For ett år siden røk den gamle broa som går parallelt med «nybroa». Jeg stiller derfor spørsmål ved om de nødvendige tiltakene ble gjort i fjor, gitt den situasjonen vi igjen står i nå, sier Pedersen i en pressemelding. 

Turen mellom Harstad og Alta er nå forlenget med om lag 160 kilometer. Dermed blir det praktisk umulig å overholde regelverket. 

Daglig leder i tromsøselskapet Miniekspress Nord Norge, Dag-Jostein Arild, forteller at stengningen skaper praktiske problemer for bedriften på de lengste kjørestrekningene. 

– På noen ruter forsøker vi å sette inn ekstra sjåfører, men det er ikke enkelt i situasjon med sjåførmangel. En annen konsekvens er økte kostnader med lange omkjøringer. Det krever en god dialog med kundene for å få dekket det inn, forteller Arild. 

Han er glad for at NLF har søkt om dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. 

Her er de midlertidige transportløsningene etter bru-svikten

Troms og Finnmark fylkeskommune har stablet på beina et midlertidig transportløsningstilbud som følge av bruskandalen i Kvænangen.

I påvente av at Badderelva lar seg krysse igjen, er det satt opp ekstra båtavganger med hurtigbåt linje 9.

Det vil også være mulig for andre reisende å benytte seg av tilbudet, men skoleelever blir prioritert. Midlertidig rutetabell for linje 9 finner du her. (PDF, 4 MB)

Fra 2. juni gjelder følgende rutetabell for linje 490 (PDF, 2 MB).

Fylket kommer med følgende informasjon i en epost onsdag ettermiddag:

  • Avgang på morgenen fra Toppelbukt og Nordbotn med fremskyndet rutetid for å rekke hurtigbåten Kvænangen som venter ved kai sør for Badderen bru.
  • Hurtigbåten anløper så Burfjord kai 08:15. Her står en minibuss klar som frakter elevene siste stykket til Kvænangen barne- og ungdomsskole.
  • På retur fra skolen kjøres skyssen på avgangstid fra skolen via Burfjord kai, elever sør for Badderen bru går over i hurtigbåten som frakter dem til kai i Badderen.
  • Ved kaia i Badderen står buss klar som kjører elevene hjem i henhold til oppdatert rutetabell.
  • Nord for brua kjøres skoleskyssen som normalt.

Linje 150 mellom Tromsø og Alta:

  • Avgang 05:40 fra Burfjord mot Tromsø innstilles på strekningen mellom Burfjord og Storslett. Bussen kjøres etter rutetid 07:10 fra Storslett og videre mot Tromsø.
  • Avgang 10:55 daglig unntatt søndag fra Alta innstilles på strekningen mellom Alta og Sætra (holdeplass nord for Badderelva). Ruten gjenopptas fra holdeplassen Badderen 12:53 og videre mot Tromsø.
  • Avgang 14:15 søndager fra Alta innstilles på strekningen mellom Alta og Sætra (holdeplass nord for Badderelva.) Ruten gjenopptas fra holdeplassen Badderen 16:13 og videre mot Tromsø.
  • Avgang 16:00 daglig fra Tromsø mot Alta kjøres til Badderen, innstilles på strekningen mellom Sætra og Alta.
Forsvaret: ​– Det blir ikke en bru for allmenn ferdsel

Ingeniørbataljonen i Hæren er på plass ved Badderen for å vurdere forholdene på stedet. De ønsker å etablere en midlertidig bro over elva. 

Statens Vegvesen vil på sin side bruke sin egen nødbru fra sitt beredskapslager i Molde, og har ikke henvendt seg til Forsvaret for bistand. 

Major og stabssjef for Ingeniørbataljonen Johan G. Nygaard sier brua de eventuelt plasserer over elva ikke vil kunne benyttes som midlertidig forbindelse over E6.  

– Det blir ikke en bro for allmenn ferdsel, sier Nygaard til Nordlys. 

NHO Arktis: - På høy tid å gjøre alvor av festtalene

NHO Arktis mener ikke overraskende at det er problematisk med 650 kilometers avstand mellom regionsenteret Nordreisa i Nord-Troms til Alta i Finnmark frem til en midlertid bro er på plass. 

- NHO Arktis ser med bekymring på folketallsutviklinga i nord og vi vet at bedrifter sliter med å få tak i nok folk med rett kompetanse. Det er ingen grunn til å tro at transporttilbudet ikke har noe å si på hvor folk velger å bosette seg. Tvert imot, skriver regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik i en pressemelding. 

Hun mener også at signaler om større kutt i veibudsjettene i revidert nasjonalbudsjett, er dårlig nytt for næringslivet og bo- og arbeidsregionene som er helt avhengig av god infrastruktur. 

- Det snakkes vakkert om vekst og muligheter – om at nordområdene er det viktigste strategiske satsingsområdet for Norge. Nå er det på høy tid å gjøre alvor av festtalene og blant annet sørge for en veistandard som legger til rette for mer verdiskaping og sikrer trygg transport. Noe annet har vi ikke råd til, dersom vi ønsker å utvikle landsdelen for fremtida, skriver Baik.

Så at brua søkk - stoppet trafikken

Politiet opplyser at de fikk melding om brukollapsen i Badderen klokka 17.46 tirsdag ettermiddag. 

Melderen har selv sett at brua hadde et søkk på cirka en halvmeter. Han har så stoppet trafikken selv. 

Samtlige nødetater rykket ut til Badderen etter meldingen. 

Her laster de opp nødbrua

Deler til midlertidig bru er på veg fra Statens vegvesens lager i Molde nordover til E6 i Nord-Troms. 

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de foreløpig ikke kan si noe om hva som er årsaken til at brua fra 1986 er i ferd med å kollapse.

– Vi har satt i gang undersøkelser, men det er for tidlig å si noe om årsaker. Det viktigste for oss akkurat nå er å gjenopprette forbindelsen på E6, sier Frode Lyng Hansen.

Må berge fiberkabel

Fiberkabelen som går langs brua må fjernes og legges på en alternativ måte over elva. 

– Akuttberedskapen er ivaretatt
– Akuttberedskapen er ivaretatt på begge sider av broen, sier avdelingsleder i AMK Tromsø, Inger-Lise Kristiansen til NRK. 

Lokal ambulanse er på nordsiden av broen. Den kan kjøre pasienter til Alta for eventuell lufttransport til Tromsø. På sørsiden av broen er ambulansen fra Nordreisa i beredskap, skriver NRK. 

Eksperter på vei til Badderen

Eksperter fra Statens Vegvesen er på vei til Badderen og ankommer onsdag formiddag. Et arbeid for å sikre deler av den kollapsede brua er samtidig i gang. 

– Vi har et forebyggende arbeid for å passe på at ikke landkarene fyker på havet og erosjonssikre der det trengs, sier Frode Lyng Hansen i Statens Vegvesen.

Et landkar er endestøtten for en brubane mot land. 

– I totiden kommer det bruberedskap hit, sier Hansen. 

– Er du overrasket over at dette skjedde? 

– Det må jeg vel svare ja på. 

– Vet dere hva som er problemet? 

– Ikke ennå.