Ny sjefssersjant i Hæren

Sersjantmajor Kristian Simonsen overtar som sjefssersjant i Hæren. Det markeres på Generalsplassen i Bardufoss leir klokken 12.30 torsdag denne uken.

Simonsen kommer fra stillingen som sjefssersjant ved Hærens våpenskole. Han har tidligere tjenestegjort i alle manøverbataljonene i Brigade Nord og har lang erfaring fra internasjonale operasjoner.

Sersjantmajor Rune Wenneberg forlater stillingen som sjefssersjant etter seks år. Han overtar 1. november som sjefssersjant for forsvarssjefen.

Tunnelarbeidere følte på ubehag - ble sendt til sjekk på UNN

Fire arbeidere som jobber i Maursundtunnelen i Nord-Troms med en utbedring tunnelen, ble i går kveld sendt i ambulanse til Tromsø for en sjekk på UNN.

- Fire ble sendt til sjekk og er alle er utskrevet nå, melder pressevakt hos UNN, Per-Christian Johansen, til Nordlys.

Bakgrunnen for UNN-besøket var at to arbeidere kjente på et ubehag etter jobbskiftet sitt.

- Basert på symptomene hadde kontaktet legen giftsentralen og fulgt prosedyrene deretter, forteller kommunikasjonssjef Benedikte Dhindsa Salvesen i Mesta, som er hovedentreprenør for tunnelutbedringen.

- Prosedyren basert på symptomene var å få dette undersøkt på sykehuset. Basert på dette var det to andre som hadde kjent på symptomer som ble med til UNN. Alle målinger var fine. De er utskrevet og alt er tilbake på normalen, sier Dhindsa Salvesen.

Kongsberg-siktede varetektsfengslet i fire uker

Espen Andersen Bråthen, som er siktet for drapene på Kongsberg onsdag kveld, er besluttet varetektsfengslet i fire uker.

Han er ilagt brev- og besøksforbud, samt medieforbud og full isolasjon de første to ukene, går det fram av en kjennelse i Buskerud tingrett fredag.

Fengslingen ble gjennomført via såkalt kontorforretning, hvilket betyr at ingen andre var til stede foruten dommeren. Siktede Espen Andreas Bråthen har samtykket til fengsling og erkjent de faktiske forhold.

– Særdeles alvorlig

I begrunnelsen for kjennelsen viser tingretten til sakens alvorlighetsgrad, samt at det er stor nasjonal og internasjonal medieinteresse rundt saken.

– Det vises til sakens særdeles alvorlige karakter, noe som også har medført stor medieinteresse både nasjonalt og internasjonalt. Dersom siktede ikke skjermes for dette og for andre innsatte, vil viktige bevis kunne gå tapt, skriver tingretten.

De viser også til at det skal gjennomføres full judisiell observasjon av siktede, og mener det er viktig at dette kan skje uten påvirkning utenfra.

– Restriksjonene anses ikke som noe uforholdsmessig inngrep og er tilstrekkelig begrunnet, skriver tingretten.

 Espen Andersen Bråthen (37), som er siktet for fem drap og for å ha skadd tre personer, ble torsdag overlevert til helsevesenet.

Kongsberg-drapene: Politiet vurderer å anmelde seg selv til Spesialenheten

Politiet vurderer fortløpende om de skal anmelde seg selv til Spesialenheten siden de fem drapene i Kongsberg trolig skjedde etter at politiet var på stedet.

– Om vi kommer over opplysninger som tilsier at det er grunnlag for å starte etterforskning mot oss, så sender vi saken til Spesialenheten – enten i form av konsultasjon eller anmeldelse, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt til VG.

Politiet avfyrte varselskudd i forbindelse med pågripelsen av gjerningsmannen. Slike varselskudd gir ofte grunnlag for en vurdering av Spesialenheten.

– Vi har vært opptatt av å gi den informasjonen som Spesialenheten har behov for, og så er det opp til dem å vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning, sier Sæverud.

(©NTB)

Kongsberg-siktede overtatt av helsevesenet

Espen Andersen Bråthen, som er siktet for drapene i Kongsberg onsdag kveld, ble torsdag overtatt av helsevesenet.

Mannen blir fredag klokken 9 framstilt for varetektsfengsling i Buskerud tingrett.

– Han har samtykket til kontorforretning, og han er overtatt av helsevesenet, sier politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til Dagbladet.

Bråthen ble overtatt av helsevesenet torsdag, opplyser hun.

37-åringen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige, og dette arbeidet startet ifølge politiadvokaten torsdag. Han har i avhør erkjent forholdene han er siktet for.

Dette er den siktede - straffet to ganger tidligere

Det er 37 år gamle Espen Andersen Bråthen som er siktet for de fem drapene på Kongsberg. Han har to tidligere rettsavgjørelser fra tingretten.

I juli 2020 ble Espen Andersen Bråthen dømt til seks måneders besøksforbud i Kongsberg og Eiker tingrett etter å ha kommet med drapstrusler mot familien.

I mai samme år tok han seg inn i foreldrenes hus og truet med å drepe sin far. I politiets anmeldelse står det blant annet at han gikk rundt i huset selv om de ba ham forlate stedet, heter det i dommen.

Han skal ha kommet med trusler og la igjen en Colt revolver kaliber 4,5 mm på foreldrenes sofa før han gikk. Ifølge anmeldelsen så revolveren ut som et funksjonelt våpen.

Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt bekrefter til NRK at 37-åringen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige. Ifølge politiadvokaten starter dette arbeidet torsdag.

I 2012 ble mannen dømt til 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for tyveri og bruk av narkotika.

Ifølge dommen brøt han seg inn i Norsk Bergverksmuseum en natt i mai samme år ved å knuse et vindu. Samme kveld kjøpte han to gram hasj i Kongsberg sentrum.

I dommen fra Kongsberg tingrett fremgår det at han var tidligere dømt for lignende forhold, men at det var så lenge siden at det ikke fikk betydning for straffeutmålingen.

Til Nettavisen sier en venn av siktede at han varslet politiet om mannen i 2017. Da hadde Bråthen lagt ut to videoer på YouTube, der han kom med trusler om at han skulle gjøre noe. Videoen er i dag avpublisert.

PST: Hendelsen i Kongsberg framstår som en terrorhandling

Politiets sikkerhetstjeneste mener voldshandlingene på Kongsberg fremstår som en terrorhandling.

Etterforskningen vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av. Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding torsdag.

PST bistår nå Sørøst politidistrikt med all relevant informasjon de måtte ha som kan bidra i etterforskningen. Den siktede i saken er kjent for tjenesten fra tidligere.

Samtidig arbeider de med å undersøke om det som har skjedd kan inspirere andre til å begå alvorlige voldshandlinger, som følgeaksjoner eller hevnaksjoner. Sikkerhetstjenesten legger til at de ikke har opplysninger per nå om at så er tilfelle.

PST vurderer kontinuerlig trusselbildet i Norge, og mener at det som skjedde på Kongsberg ikke endrer det nasjonale trusselbildet.

PST ser det fremdeles som mulig at ekstreme islamister og høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge.

PST vurderer at det mest sannsynlige scenarioet ved et ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge er angrep utført av én eller få gjerningspersoner med enkle våpentyper, mot mål med få eller ingen sikringstiltak.

Kongsberg-siktede framstilles for varetektsfengsling fredag

Mannen som er siktet for drapene på Kongsberg onsdag, framstilles for varetektsfengsling fredag.

Det opplyser politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til NTB.

Klokkeslettet for varetektsfengslingen er foreløpig ikke kjent.

Den danske 37-åringen som er siktet for fem drap, har erkjent de faktiske forhold. Han skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige, opplyser Mathiassen til NRK.

De drepte er fire kvinner og en mann. Alle var i alderen 50 til 70 år.

Politiet fikk klokken 18.13 melding om en mann med pil og bue som skjøt mot folk. 34 minutter senere ble det meldt at mannen var pågrepet.

Politiet sier 37-åringen har konvertert til islam. Senest i 2020 fikk de bekymringsmelding om mannen.

Siktede tidligere dømt

Den 37 år gamle mannen som er siktet for drapene på Kongsberg onsdag, har to tidligere rettsavgjørelser fra tingretten.

I juli 2020 ble han dømt til seks måneders besøksforbud i Kongsberg og Eiker tingrett etter å ha kommet med drapstrusler mot familien.

I mai samme år tok han seg inn i foreldrenes hus og truet med å drepe sin far. I politiets anmeldelse står det blant annet at han gikk rundt i huset selv om de ba ham forlate stedet, heter det i dommen.

Han skal ha kommet med trusler og la igjen en Colt revolver kaliber 4,5 mm på foreldrenes sofa før han gikk. Ifølge anmeldelsen så revolveren ut som et funksjonelt våpen.

I 2012 ble 37-åringen dømt til 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for tyveri og bruk av narkotika.

Ifølge dommen brøt han seg inn i Norsk Bergverksmuseum en natt i mai samme år ved å knuse et vindu. Samme kveld kjøpte han to gram hasj i Kongsberg sentrum.

I dommen fra Kongsberg tingrett fremgår det at han var tidligere dømt for lignende forhold, men at det var så lenge siden at det ikke fikk betydning for straffeutmålingen.

(©NTB)

Kongsberg-drapene: Politiet hadde fått bekymringsmeldinger om radikalisering

Politiet sier 37-åringen som er siktet for fem drap på Kongsberg, har konvertert til islam. Senest i 2020 fikk de bekymringsmelding om mannen.

Politiet vil foreløpig ikke slå fast at de etterforsker hendelsen som terror, men sier dette er noe de forsøker å avklare gjennom etterforskningen.

– Det er kompliserte vurderinger knyttet til motiv, og det vil ta tid før dette er avklart. Men det har vært bekymring knyttet til radikalisering tidligere, og politiet har vært i kontakt med mannen tidligere, sier politimester Ole Bredrup Sæverud.

Han sier det ikke er registrert meldinger på siktede i år. Den siste bekymringsmeldingen kom i 2020.

– Det har vært flere meldinger, men hvor mange og over hvor lang tid har jeg ikke oversikt over. Det er noen, men alle meldingene har vært fulgt opp, understreker Sæverud.

Sæverud sier siktede har forklart seg for politiet, men vil ikke gå inn på hva han har forklart.

Kongsberg-siktedes tilregnelighet skal vurderes av sakkyndige, opplyser politiet til NRK.